Trampesti ved Yding Skovhøj indviet med stor opbakning

Måneders arbejde med forskønnelse af stien gennem skover er slut
“Formålet var at åbne op for, at flere mennesker – specielt turister – har mulighed for at komme herop. Det har de nu, da der er plads til busser og flere biler” Bo Karlshøj Riis, Forstkandidat, Horsens Kommune. 
< se artikel fra Horsens Folkeblad 5-5-2014 af Palle Herløv foto: Martin Ravn.

Knap 60 interesserede mødte op og hørte forstkandidat Bo Karlshøj Riis byde velkommen til det nyrenoverede udflugtmål på kommunens højeste punkt. Det er håbet, at endnu flere turister fremover vil lægge vejen forbi det naturskønne område med udsigt over gule kornmarkerbølgende landskab.

 

Formand for Teknik & Miljø, Ole Pilgaard Andersen (DF) glædede sig over den store lokale opbakning, der har været blandt lodsejere og frivillige i området. Uden dem havde projektet ikke været muligt.


Der blev tid til en lur – faktisk to – under gårsdagens indvielse. For enden af mundstykket stod Daniel Drage (t.v.) og professor Mogens Andreasen fra Musikkonservatoriet.