Krydderurter og fællesskab, Endelave

Projekttitel: Krydderurter og fællesskab

 Ansøger:

Endelave Lægeurtehave drives af Endelave Lægeurtehaveforening og har stor lokal opbakning. Der er ansat en haveleder på fuld tid samt i højsæsonen en person til at stå for cafedrift.

 

Havens basis og livsnerve er på nuværende tidspunkt besøgshaven, som er opdelt i 2 afdelinger:

 1. Lægeurteplanter fra naturen på Endelave. Denne del er renoveret i 2007-08

 

 1. Lægeurteplanter og krydderurter, primært kendt fra historien. Denne del er renoveret i 2008-09.

 

Ud over besøgshaven der 2 urtehaver, hvor der dyrkes krydderurter til tørring, forarbejdning og fremstilling af urteprodukter til salg i havens lille butik. I butikken sælges ud over egen produkter økologiske produkter, som vin og chokolade.

Lægeurtehaven og urtehaverne dyrkes økologisk.

Til haven er endvidere knyttet en lille cafe, hvor der sælges kaffe/the, kage is og let frokost.

Yderligere benyttes Lægeurtehavens lokaler ( i vinterhalvåret) som samlingssted for øens beboere til fælles aktiviteter, kurser, aktivitetsdage, kurser , foredrag m.v.

 Formål:

Formålet med projektet er:

 1. Øget produktion af spec. Krydderurteprodukter
 2. Øget afsætning  
      a.  i egen butik
  1. Via webshop
  2. Via netværk af gårdbutikker (Voervadsbro Markedshal)
 3. Forbedrede muligheder for øens beboere for at mødes om fælles aktiviteter, kurser m.v. 
 4. Give deltidsbeskæftigelse på årsbasis for en medarbejder til produktion, pasning af 

Webshop m.v

 

Baggrund for projektet:

Projektet skal i forlængelse af og i sammenhæng med det igangværende projekt “Nye grønne oplevelser i Endelave Lægeurtehave med show-room, temahaver og naturguide”, der har som mål at forlænge turistsæsonen for Lægeurtehaven og styrke Endelaves image som grøn ø.

Projektet “Krydderurter og fælleskab” skal ved etablering af øgede produktionsfaciliteter, give Endelave Lægeurtehave et helårsudbud via webshoppen og Voervadsbro Markedshal. Tillige skal projektet bedre mulighederne for af større grupper af øens beboere kan samles om fælles aktiviteter, kurser m.v. i tidssvarende rammer.

Samtidig forventes den øgede produktion og afsætning via de nye kanaler at give basis for en deltidsstilling på årsbasis.

Projektet er med styrkelsen af have butikken (gårdbutik) samt etablering af webshop i direkte forlængelse af Horsensegnens LAG’s udvikingsstrategi.

Målgruppen er øens sommerturister, sejlere m.fl. som via web-shoppen i løbet af vinteren kan købe de produkter de havde med hjem fra ferien. Endvidere er det de borgere i Horsens kommune og turister, som besøger Voervadsbro Torvehal for at købe lokale, økologiske produkter.

 

Beskrivelse af aktiviteter:

Etablering af øgede produktions faciliteter, da der allerede på nuværende tidspunkt kan afsættes flere produkter i den eksisterende butik.

Afsætning via web-shop.

Afsætning gennemdeltage i netværk omkring Voervadsbro Markedshal, der mangler produkter , som Lægeurtehavens i sit sortiment.

Mulighed for øens beboere til at mødes i større grupper om diverse aktiviteter, kurserr, foredrag m.v. Fx planlægges aktivitetsdag med fremstilling af æblemost.

Denne øgede mulighed for fælles aktiviteter er tillige baggrunden for, at der i projektet indgår frivilligt arbejde, som planlægges at omfatte den indvendige færdiggørelse af samlingsrum, tørrefaciliteter m.v    

 

Projektets formidling:

Primært vil oplysning om nye produkter og faciliteter blive formidlet via Lægeurtehavens hjemmeside og ved omtale i lokale medier.

Kendskabet udbredes tillige via brochurer med oplysning om web-shop og i forbindelse med afsætning i Markedshallen og dennes hjemmeside, som der etableres link til. Ved alg fra egen butik gives information om mulighed for køb vis webshop…

 

Effekt:    

Omsætningsfremgang via øget produktionen og afsætning, der forventes at kunne fastholdes efter projektets afslutning, så der fortsat kan være øget omsætning og indtjening og øget beskæftigelse svarende til ca. ½ stilling.

Det er dog nødvendigt i projektperioden at tilføre den ekstra arbejdskraft via en projektansættelse, da den øgede produktion skal gennemføres og webshoppen etableres og gøres kendt inden effekten slår igennem.

 

Øboerne vil få bedre mulighed for at mødes om fælles aktiviteter, som gør det mere attraktivt at bo på øen.

Skriv et svar